Příbramská teplárenská a.s.
Obecnická 269
261 01 Příbram

                                                              

                            
O nás Aktuality Kontakty Poruchy Odstávky Investice a rozvoj Doplňující informace
 

Vážení obchodní partneři,

oznamujeme Vám, že na základě kupní smlouvy o prodeji závodu úpadce uzavřené dne 30. června 2019 došlo k převodu obchodního závodu úpadce Příbramská teplárenská a.s., IČO: 463 56 550, se sídlem Obecnická 269, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram, a jeho smluvních a obchodních pozic na společnost MINCOM CZ, s.r.o., IČO: 061 22 108, se sídlem Národní 973/41, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 275501.

 
Doručovací adresa:

 
MINCOM CZ, s.r.o.

Obecnická 269

261 01 Příbram


Přijmeme do pracovního poměru ASISTENTKU - RECEPČNÍ.
Požadujeme maturitu, ŘP skupina B, flexibilitu. 
Nabízíme závodní stravování, týden dovolené navíc.
CV zasílat na e-mail: nekolova@ptpb.cz

Přijmeme do pracovního poměru na nepřetržitý provoz elektrikáře.
Nabízíme dobré platové podmínky, závodní stravování, týden dovolené navíc.
Bližší informace na tel. 318 493 110


Přijmeme do pracovního poměru směnovéo zámečníka. Svářečské zkoušky výhodou.
Nabízíme dobré platové podmínky, závodní stravování, týden dovolené navíc.
Bližší informace na tel. 318 493 110

Cena tepla od 1. 11. 2018

V Příbrami dne 25. 9. 2018

Vážení odběratelé,

 
jistě s velkým zájmem sledujete situaci v oblasti životního prostředí a jeho ochrany. Je všeobecně známo, že Evropská unie, jejímiž jsme členy, stanovuje priority, které se nás bezprostředně dotýkají. Jsou upřednostňována biopaliva a výroba elektrické energie ze sluneční a větrné energie na úkor využití energie z fosilních paliv, uhlí nevyjímaje. Proti tomuto nedomyšlenému trendu, který nejvýznamněji postihuje východoevropský region, je vedena rozsáhlá odborná kampaň a lze očekávat, že budoucí ekonomické dopady této energetické koncepce budou zmírněny individuálními úpravami pro východoevropský region.

Stávající dotační systém podporuje využívání biopaliv a výrobu elektrické energie z větru a solárního zdroje. Na dotace přispívají všichni odběratelé energií. Spalování uhlí je postupně zatěžováno trvalým zpřísňováním limitů na vypouštění látek do ovzduší vznikajících při výrobě tepelné a elektrické energie. K tomu se neustále snižuje i bezplatný přiděl tzv. povolenek na vypouštění oxidu uhlíku do ovzduší. Oxid uhlíku a zejména oxidy dusíku přitom vznikají i při spalování plynu, za tyto se však paradoxně zatím neplatí. Touto koncepcí jsou tedy někteří výrobci tepelné a elektrické energie nespravedlivě zvýhodněni. Lze očekávat, že toto pokřivení trhu bude v blízké budoucnosti narovnáno, ovšem musíme řešit aktuální situaci. Pro běžnou produkci Příbramské teplárenské nám přidělené množství emisních povolenek již nestačí, a proto budeme nuceni nakoupit v tomto roce, cca 132 000 kusů, za tržní cenu určovanou burzou těchto povolenek. Jejich cena se v současné době vyvíjí velmi nepříznivě, k čemuž přispívá i umělé stahování povolenek z trhu, což vede k převisu poptávky nad jejich nabídkou.

Situaci řešíme dlouhodobě celou řadou opatření, z nichž příkladmo informujeme, že v letním období, od konce května do poloviny září, provozujeme teplárnu v tzv. letním režimu, jehož podstatou je, že nevyrábíme žádnou elektrickou energii a kotle vyhříváme výhradně s využitím plynových hořáků. Přes neustálé zvyšování vstupních nákladů, dařilo se našemu podniku dosud udržet cenu tepla stanovenou v roce 2013

V současné době po shora popsaném skokovém nárůstu ceny emisních povolenek jsme však nuceni zvýšenou cenu za ně placenou promítnout do ceny tepelné energie, na což Vás v souladu s pokyny Energetického regulačního úřadu České republiky upozorňujeme. Věříme, že se jedná o dočasné opatření vyvolané netržními vlivy a administrativními rozhodnutími, která uměle deformují tržní prostředí a že dojde k akceptaci specifik jednotlivých členských států EU v oblasti energetiky. V tom případě by pochopitelně došlo k úpravě ceny tepla směrem dolů.

Na základě shora uvedeného Vám tedy oznamujeme, že od 1. listopadu 2018 stanovujeme cenu za tepelnou energii na 634,94 Kč/GJ bez DPH.

  
S úctou

 Ing. Jaroslav Hrabec

Výkonný ředitel

pověřený řízením PT a.s.

Přijmeme do pracovního poměru elektrikáře  - silnoproud

Požadavky: praxe

Nabízíme: závodní stravování, 5 týdnů dovolené

Nástup: ihned

CV zasílat na e-mail  nekolova@ptpb.cz


„CENTRÁLNÍ ZDROJ TEPLA  - ANO ČI NE“

Odkaz na on-line přenos setkání:

https://www.youtube.com/watch?v=GkjNDJ81kCI

 

Příbramská teplárenská a.s.                                                                                   tel.: 318 493 111, 101
Obecnická 269                                                                                                        fax: 318 627 767
261 01 Příbram                                                                                                        www.ptpb.cz, e-mail: ptas@ptpb
IČO: 46356550  DIČ: CZ46356550