Příbramská teplárenská a.s.
Obecnická 269
261 01 Příbram

                                                              

                            
O nás Aktuality Kontakty Poruchy Odstávky Investice a rozvoj Doplňující informace
 

Vážení obchodní partneři,

 oznamujeme Vám, že  společnost MINCOM CZ, s.r.o., IČO: 061 22 108, se sídlem Národní 973/41, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 275501 mění název společnosti a adresu sídla společnosti  na:

 Energo Příbram, s.r.o.,  se sídlem Obecnická 269, Příbram VI–Březové Hory, 261 01 Příbram

 ostatní údaje zůstávají beze změn.

 


Vážení obchodní partneři,

oznamujeme Vám, že na základě kupní smlouvy o prodeji závodu úpadce uzavřené dne 30. června 2019 došlo k převodu obchodního závodu úpadce Příbramská teplárenská a.s., IČO: 463 56 550, se sídlem Obecnická 269, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram, a jeho smluvních a obchodních pozic na společnost MINCOM CZ, s.r.o., IČO: 061 22 108, se sídlem Národní 973/41, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 275501.

 
Doručovací adresa:

 
MINCOM CZ, s.r.o.

Obecnická 269

261 01 Příbram


 

Příbramská teplárenská a.s.                                                                                   tel.: 318 493 111, 101
Obecnická 269                                                                                                        fax: 318 627 767
261 01 Příbram                                                                                                        www.ptpb.cz, e-mail: ptas@ptpb
IČO: 46356550  DIČ: CZ46356550