1.Reklamace vyúčtování může odběratel uplatnit písemě a to přímo u dodavatele tepelné energie.

2.Práva odběratele tepelné energie, vznikne–li mezi odběratelem a dodavatelem tepelné energie spor ve věci týkající se dodávky tepelné energie nebo     jejího vyúčtování a způsobech řešení takových sporů, řeší Energetický zákon.

3.KONTAKTNÍ ÚDAJE:

 ERÚ – Energetický regulační úřad, Masarykovo nám. 5, 586 01, Jihlava

e-mail: podatelna@eru.cz, tel. 564 578 666, www.eru.cz

 MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15, Praha 1

e-mail: posta@mpo.cz, tel. 224 851 111, www.mpo.cz

 SEI – Státní energetická inspekce, Gorazdova 24, 120 00, Praha 2

e-mail: posta@sei.gov.cz, tel. 224 907 340, www.cr-sei.cz

«