logoPříbramská teplárenská a.s.
Obecnická 269
261 01 Příbram


                                                                   

                            
O nás Aktuality Kontakty Poruchy Odstávky Investice a rozvoj
         

Vážení odběratelé tepla,

 

Příbramská teplárenská a.s. v poslední době dostala od svých odběratelů několik výpovědí na odběr tepla a teplé užitkové vody. Tito odběratelé obdrželi zdánlivě výhodné nabídky na instalaci vlastního plynového vytápění. Podle společností, které tyto nabídky předkládají by jednotlivá společenství měla ušetřit  za náklady na teplo  vysoké částky. Tyto společnosti do nákladů na výrobu tepla zahrnují pouze to co se jim hodí a ne to co odběratelé skutečně zaplatí. Ve svých slibech jdou tak daleko, že ani neuvádí pravdivé informace o Příbramské  teplárenské a.s.

S podobnými nekalými praktikami se však nepotýká pouze Příbramská teplárenská a.s., ale situace je podobná ve všech městech, která využívají centrální vytápění. Pro Vaši informaci Vám přikládáme článek uveřejněný na oficiálních stránkách Města Přelouče (Zdroj:Stavíme-bydlíme, pátek 28.února 2014 (Komerční příloha Deníku východní Čechy a společnosti KJ Výstavnictví k 19. Pardubické stavební výstavě (IDEON Pardubice 6.3.-8.3.2014)), který velmi výstižně a srozumitelně vysvětluje celou problematiku.

Když chcete šetřit náklady za teplo, tak se hlavně nenechte napálit.

V poslední době se množí prezentace firem, které lákají na zaručeně levnější způsoby vytápění a odpojení od tepláren. Nabízejí zaváděcí ceny tepla, ale i zavádějící informace a porovnání nákladů na vytápění a ohřev vody. Většina firem při lákání zákazníka snižuje cenovou nabídku pod cenu konkurence, ale při porovnání nákladů na vytápění se většina z nich také snižuje ke klamavému a zavádějícímu porovnání s teplárnami.

Cena tepla 350 až 400 Kč/GJ z nové domovní plynové kotelny je holý nesmysl. Podle hodně renomovaných poradenských firem se cena tepla z těchto kotelen pohybuje mezi 650 až 700/GJ. Pokud do ní tedy zahrneme všechny náklady spojené s výrobou a rozvodem tepla, a neschováváme je do jiných položek vydání domu. Vyšší cena je v případě, že si dům musí vzít na investici úvěr. Pro porovnání,průměrná cena tepla z tepláren na zemní plyn se letos pohybuje kolem 630 Kč/GJ, z uhelných tepláren je to dokonce jen 545 Kč/GJ.

Jen cena zemního plynu při průměrné roční spotřebě bytového domu s 32 domácnostmi 1000 GJ (cca 30 GJ na byt) je aktuálně u jeho dominantního dodavatele společnosti RWE 465 Kč/GJ. Ano, jen palivo stojí více, než kolik slibují za konečnou cenu tepla z domovních plynových kotelen jejich prodejci. K uvedeným palivovým nákladům musíme ještě přidat náklady na elektřinu na provoz topné soustavy v domě, náklady na obsluhu, opravy, údržbu a revize, a to už jsme hodně překročili hranice 500 Kč/GJ. Jen revizí, servisních, provozních a preventivních prohlídek vyplývajících z legislativy je více než 10 a mohou je provádět jen autorizovaní odborníci a to něco stojí. Ale ani to ještě nejsou všechny náklady, které musíme započítat do konečné ceny tepla pro objektivní porovnání s cenou tepla z tepláren.

Samozřejmě nesmíme zapomenou do ceny tepla započítat i samotnou investici do nové kotelny, komínového tělesa a dalších úprav a zařízení. Všechny tyto výdaje dohromady přesahující částku 150 Kč/GJ. Konečná cena tepla z nového lokálního zdroje – domovní plynové kotelny – tak není 350 nebo 400 Kč/GJ, ale vyšplhala se na 650 až 690 Kč/GJ.

Skok z původně slibovaných 350 na skutečných až 690 Kč/GJ u domovní plynové kotelny není pro odborníky nijak překvapivý. I u plynových tepláren tvoří palivové náklady skoro polovinu z konečné ceny tepla. A při porovnání ceny tepla z nové plynové kotelny s teplárnou prodejci kotelny zpravidla uvádějí jen palivové náklady, proto je jejich cena tepla tak nízká. Takže pokud porovnání nové domovní plynové kotelny nešidíme, pak nám musí vyjít, že většina tepláren nabízí cenu tepla za výhodnější ceny než domovní kotelny. K nízké ceně nabízejí teplárny i další přidanou hodnotu: nepřetržitý servis, odbornost, další služby a tradici. Řada tepláren dodává teplo svým zákazníkům už několik desetiletí. Nebývá však výjimkou, že podnikatelský záměr společností s ručením omezeným, které nabízejí alternativní způsoby vytápění jako plynové kotelny, má krátký jepičí život.

 

Nezřídka se také stává, že se u bytových domů řeší primárně zdroj tepla, respektive způsob vytápění, aniž se dům nejdříve zateplí a vyreguluje jeho topná soustava. Někdy je to i úmysl. Po zateplení totiž klesne spotřeba tepla až o třetinu a je to vydáváno za „zásluhu“ změny způsobu vytápění.

Po zateplení spotřebuje dům, který u teplárny zůstane, samozřejmě také méně tepla, stejně jako dům s novou kotelnou. I úspory tepla pomocí regulace dosáhnete u lokální plynové kotelny stejné jako u dodávky tepla z teplárny. Jde o regulaci topné soustavy v domě a zdroj tepla či způsob vytápění na to nemá vliv. Ale pěkně se to prodává.

Zájmem tepláren je dodat odběratelům tolik tepla, kolik potřebují, aby si udržely spokojeného zákazníka. Obava, že vám teplárna bude dodávat teplo, i když ho nechcete, je naprosto lichá. Pokud máte osazenou topnou soustavu v domě regulačními prvky podle příslušné legislativy, pak vám teplárna nemůže dodat žádné teplo navíc, prostě to technicky nejde.

Obětí přechodů na lokální zdroje jsou často starší lidé a maminky s dětmi. Významných úspor tepla se totiž dosahuje tím, že přes den je vytápění v domě utlumeno. To samozřejmě rodinám, když děti odcházejí do školy a rodiče do práce a všichni se vracení až odpoledne, nevadí. Jenže důchodci a maminky s malými dětmi jsou doma po celý den a snížení tepelného komfortu v bytě pociťují doslova na vlastní kůži. Někdy lze problém vysokých nákladů na ohřev vody řešit bez odpojení od teplárny. Z okruhu dodávajícího teplou vodu se vinou odpojení několika odběratelů většinou zvýší měrná spotřeba tepla na ohřev vody, pak souběh těchto nepříznivých okolností může ohřev vody výrazně zdražit. Řešením, které se již vyplatilo v řadě podobných případů, je individuální příprava teplé vody v bytech V domě zůstává levné vytápění z teplárny a náklady na ohřev vody se sníží a rozhodují o nich sami domácnosti svou spotřebou.

Podle řady firemních prezentací můžete ušetřit na teple s novou plynovou kotelnou v domě až 1000 korun měsíčně. Připomeňme si, že průměrná roční spotřeba tepla v panelákovém bytě už se blíží 25 GJ a průměrná cena tepla je 585 Kč/GJ. Při roční úspoře 12 000 Kč by se tak měla snížit spotřeba tepla o více než 20 GJ, tedy o 80 %!!! Pomineme-li fakt, že se zbývajícími 5 GJ tepla ročně se v bytovém domě u nás skutečně přežít nedá, musíme se zamyslet i nad tím, že se nám tím několikanásobně zvýší stálé náklady, což přináší známý vodárenský efekt...

Většinu firemních prezentací, které nabízejí „výhodnější“ vytápění než teplárny, můžeme zhodnotit podle tradičního scénáře: „Jediné, co je z příběhu pravdivé, je modravý obláček kouře, který se vznášel nad stolem“, sděluje Saturnin svému pánovi výsledky pátrání Kanceláře pro uvádění románových příběhů na pravou míru k příhodě továrníka Dubského, z něhož se nakonec vyklubal továrník Mikulka.

Každý odběratel tepla by proto před rozhodnutím, že bude investovat do nového způsobu vytápění, měl důkladně posoudit všechny ekonomické i technické aspekty, a především si ověřit, zda tento krok pro něj bude skutečně výhodný. Zkušenost ukazuje, že se nevyplácí spoléhat jen na výpočty prodejce kotle či tepelného čerpadla, který nemusí mít zájem poskytovat zákazníkovi objektivní informace a v případě poskytnutí zavádějících nebo vyloženě nepravdivých informací je velmi obtížně postižitelný. Rozhodnutí je o to důležitější, že zákazník, který zvolí nevýhodnou alternativu a od teplárny se odpojí, tím neuškodí jen sám osobě, ale také svému okolí. Významnou část ceny tepla z dálkového vytápění tvoří stálé – fixní náklady, které při snížení odběru tepla nezmizí, ale dojde k jejich přerozdělení na zbývající zákazníky. Zjednodušeně tak můžeme říci, že zákazník, který se odpojí, zdraží teplo nejen sobě, ale i svým sousedům. K dražšímu teplu navíc v případě vlastního kotle přidá ještě „bonus“ v podobě emisí znečišťujících látek vypouštěných často přímo „pod okny“ sousedních objektů.

Pokud byste potřebovali jakékoliv vysvětlení obraťte se laskavě na Příbramskou teplárenskou a.s., rádi Vám budeme nápomocni .

 

S úctou

                                                                         

            Ing. Jaroslav Hrabec

                                                                             výrobní ředitel pověřený řízením

                                                                                  Příbramské teplárenské a.s.

                                                                                                    v.r.

 

 

 


 
                                                           

«
Příbramská teplárenská a.s.                                                                                   tel.: 318 493 111, 101
Obecnická 269                                                                                                        fax: 318 627 767
261 01 Příbram                                                                                                        www.ptpb.cz, e-mail: ptas@ptpb
IČO: 46356550  DIČ: CZ46356550